Synlighet & kommunikation

Syns du inte finns du inte. Men vi hjälper dig gärna med smart närvaro i sökmotorer, friflödande dialog i sociala medier eller kreativ digital annonsering.

Synlighet & kommunikation. Två välanvända, ja kanske till och med lite slitna uttryck. Men ändå så väldigt viktiga. För ni, vi och alla andra vet ju att för att nå framgång i en verksamhet  är det viktigt att synas och låta omgivningen veta att du finns, vad du kan erbjuda och vad du står för. Det kanske inte låter så svårt, men det krävs faktiskt en hel del för att kunna kommunicera och skapa synlighet på effektiva sätt, för att maximera nyttan för dig och din verksamhet.

För kommunikationskanaler finns det som vi vet otroligt gott om, utmaningen ligger kanske främst i att välja de rätta, bäst lämpade kanalerna. Det valet måste baseras på din målgrupp; vilka de är, vad de vill ha och hur de agerar. Om du kan kartlägga målgruppen så pass bra att du har en klar bild av deras beteendemönster, agerande och vanor är mycket vunnet i valet av kommunikationskanal.

Vill du så hjälper vi dig gärna. Vi har mycket stor erfarenhet av analysarbeten och hjälper dig med glädje med både val av kanal, planering, innehåll och distribuering. Tillsammans enas vi om vilken eller vilka kanaler som utifrån din målgrupp och dina affärsmål passar dig allra bäst.

Sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn och Podcasting är ju alla kanaler som vi lärt oss känna igen. För många har de blivit en stor del av vardagen och är definivit viktiga kanaler som erbjuder ett värde utöver synlighet. Här finns det utrymme för att bygga en relation med sin kundkrets och erbjuda service. Men återigen, det gäller att känna sin målgrupp. Ett företag kanske har allt att vinna på att förlägga sin kundtjänst till Twitter när ett annat istället borde vara mer aktivt på Instagram för att nå ut.

SEO (sökoptimering) och SEM (sökmarknadsföring) är två andra begrepp som ligger oss varmt om hjärtat. Genom god SEO & SEM kan du snabbt öka din synlighet på webben, klättra på söklistorna.och leda fler kunder till din verksamhet. Vi har riktig spetskompetens inom området så om du kontaktar oss med dina funderingar om kommunikation och synlighet kan du vara säker på hjälpen du får är av högsta kvalité. 

Men oavsett vilken väg, eller kanal, vi tillsammans beslutar oss för att välja kan du lita på att våra synpunkter, tankar och åsikter i mycket högre utsträckning baseras på dig, din verksamhet och dess målgrupp än på rådande trender. Och med det inte sagt att vi inte följer trender. Det gör vi absolut. Ibland är det till och med vi som sätter trenderna.Vi älskar att hitta nya, spännande kanaler att använda som vertyg i arbetetet med din verksamhets synlighet och kommunikation. Men inte innan vi känner dig och din målgrupp riktigt bra.

Idé & konceptutveckling

Idé & konceptutveckling

Om en idé känns så självklar att du tycker att du lika gärna kunde kommit på den själv, då har vi lyckats med vårt uppdrag. Formuleringen av idéerna är bara en ytterst liten del av idé- & konceptarbetet - de måste också bearbetas och vässas för att passa just den där affärsmodellen, det där varumärket, den där känslan.

Tillsammans med dig lovar vi att ta fram de mest fantastiska och effektiva koncept du kan tänka dig.

Grafisk design

Grafisk design

Grafisk form har den där speciella förmågan att göra avtryck. Den erbjuder möjligheten att på ett ögonblick väcka känslor hos mottagaren. Får oss alla att känna och tycka något. För varje ögonblick, på alla ytor, i alla kanaler är den grafiska formen helt nödvändig och något som faktiskt helt kan avgöra om en lösning bär eller brister.

Bilder, typsnitt, knappar, responsive design, ja allt måste utformas varsamt, designen måste få sitt utrymme.

Utveckling

Utveckling

Ett smart gränssnitt underlättar och adderar upplevelse för användaren. Med en solid systemlösning i grunden blir lösningen dessutom snabb, säker och väldigt stabil. Responsive kan kanske ses som ännu ett buzzword men det förändrar inte det faktum att vi nästan alltid tar höjd för en flytande webb.

En 27" skärm såväl som en mobil ska agera efter samma principer och ge samma upplevelse, den där rätta känslan.

Strategi & affärsutveckling

Strategi & affärsutveckling

Egentligen borde det inte finnas något som heter "webbstrategi", "strategi för digitala kanaler" eller liknande. Missförstå oss inte - att jobba efter en övergripande och långsiktig tanke är viktigt, förmodligen nödvändigt. Men. Varje organisation, företag och verksamhet bör ha en strategi för hela sin existens - en strategi som då istället tar med den digitala närvaron i ekvationen.

Det går liksom inte att påpeka ofta nog hur integrerat och invävt dessa ettor och nollor är i allt vi gör.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

Förhoppningsvis har du flera gånger besökt en webb eller använt en app där allting bara tycks fungera, ingen tvekan råder om hur du ska navigera eller klicka för att nå dit du vill. Då är det bara att lyfta på hatten för Interaktionsdesignern som bevisligen har lyckats väl med sitt uppdrag. För det är just den som är den bästa interaktionsdesignen. Den du helt enkelt inte tänker på.

Vi levererar interaktionsdesign av just den sorten som är så bra att du helt enkelt knappt lägger märke till den.

Projektledning

Projektledning

Ordet "Projektledning" är ju egentligen så beskrivande att ingen förklaring behövs. Men tillåt oss. Vi känner att det ryms så många fler delar i begreppet än att just "leda ett projekt". Delar som krävs för att leveransen ska bli precis så bra som både du och vi vill. För oss handlar projektledning om att engagera, entusiasmera, koordinera, strukturera och kommunicera.

Vi utmanar både oss själva och våra kunder för att hitta den rätta vägen genom alla de faser som utgör ett projekt.

Copywriting

Copywriting

Knappt 3 sekunder. Ungefär så lång uppmärksamhet får en text på din webb. Sedan har läsaren bestämt sig för att antingen stanna och fortsätta läsa eller välja bort texten och klicka sig vidare. Tre korta sekunder är alltså all tid du får på dig att fånga läsarens intresse och nå ut med ditt budskap. Väldigt lite tid och definitivt ingen lätt uppgift. Men en copywriters favoritutmaning.

Sitecopy, nyhetsbrev, tekniska manualer, varumärkesarbeten. Copy ska konvertera, engagera och skapa förtroende.