Alla nyheter

Tillgänglighet är en nödvändig investering!

Brukar du tänka att din webbplats inte har några besökare med funktionsnedsättningar? Eller att din app riktar sig till användare som inte har några särskilda behov? Tänker du att din bransch inte omfattas av lagkrav på digital tillgänglighet, och att det därför inte är något att fundera över? Då är det bra att tänka om!

  • Kunskap

Tillgänglighet är lagstadgat sedan 2018

Sedan 2018 måste webbplatser inom offentlig sektor vara ”tillgängliga” enligt lag. Från och med juni 2025 gäller samma sak även för vissa konsumenttjänster, till exempel inom elektronisk kommunikation och e-handel, men det är fortfarande många branscher i privat sektor som inte omfattas av lagkrav på digital tillgänglighet.

Om ditt företag tillhör en av de branscher som inte omfattas av lagkraven, varför ska du då bry dig om huruvida din webbplats, app eller tjänst är tillgänglig?

Här är några exempel:

  • Du når ut till fler/utökar din kundbas.
  • Användarupplevelsen blir bättre för alla.
  • Din SEO förbättras.
  • Tillgänglighet är ett måste om du vill delta i offentliga upphandlingar.

Digital tillgänglighet – varför är det bra för alla?

I Sverige räknar man med att 15-20 % av landets befolkning har en funktionsnedsättning (motsvarande siffra globalt är ca 15%, enligt WHO). Siffran är av flera skäl oklar, inte minst för att det i Sverige inte är tillåtet att föra den typen av statistik. Det vi vet säkert är, att nästan alla människor någon gång i livet kommer att ha en funktionsnedsättning, tillfällig eller permanent.

När man pratar om funktionsnedsättningar är det många som tänker på blinda eller rullstolsburna personer – sådana nedsättningar som ofta syns utanpå. Men man får inte glömma att många funktionsnedsättningar är osynliga och kan beröra alla förmågor, som syn, hörsel, tal, motorik och kognition. Exempel är nedsatt hörsel och syn, försämrat färgseende, hjärntrötthet, minnesproblem eller dyslexi.

Tillfälliga funktionsnedsättningar

Det är inte heller alla nedsättningar som är permanenta. En del är tillfälliga – kanske bröt du armen i skidbacken i julas? Andra nedsättningar är situationsrelaterade – som när du står och väntar på bussen i gassande solsken en varm sommardag, och i det starka solljuset försöker se vad som står på skärmen på din mobiltelefon. Eller som när du sitter på tåget och förströr dig med Youtube-klipp – med textningsfunktionen påslagen så att du inte ska missa något, för ljudet är såklart avstängt. Om du är förälder har du säkert burit runt på ett barn, och därför behövt utföra dina uppgifter och ärenden med bara en hand. Kanske har du någon gång stått upp på en skakig buss, och försökt klicka på en knapp med alldeles för liten klickyta? Om du arbetar i ett stökigt kontorslandskap har du säkert upplevt koncentrationssvårigheter och behövt längre tid på dig att utföra dina uppgifter. Och du är långt ifrån ensam, om stress eller hjärntrötthet gör att det tar längre tid för dig att förstå hur du ska genomföra en uppgift på en webbplats som du tidigare aldrig har besökt.

Funktionsnedsättningar är vanligare hos äldre. Denna användargrupp har dessutom ofta mindre datorvana och har svårare att lära sig ny teknologi. För en yngre användare är det kanske självklart att ikonen i form av tre horisontella streck ordnade på höjden är en knapp för att öppna en meny. För en person utan datorvana, eller en person med en kognitiv funktionsnedsättning, är det inte alls lika självklart.

Att skapa tillgänglighet

Digital tillgänglighet handlar om att skapa förutsättningar för alla användare att utnyttja din webbplats eller tjänst, oavsett vilka funktionsnedsättningar de har. Det betyder bland annat att tjänsten behöver ha ett enkelt och logiskt gränssnitt, med tillräckliga färgkontraster och ett lättbegripligt språk. Koden ska följa best practices och kunna tolkas av, och fungera väl med, tekniska hjälpmedel, som skärmläsare och röststyrning. När vi designar och kodar för de användare som har det svårast, förbättrar vi också användarupplevelsen för alla!

Var börjar jag?

Att se över tillgängligheten i din digitala tjänst kan kännas övermäktigt, men man kommer väldigt långt genom att kontrollera, och vid behov åtgärda, ett par ganska enkla punkter:

  • Säkerställ att din tjänst kan hanteras med enbart tangentbord. Tabba dig igenom menyer, knappar och länkar, och kontrollera att de får en tydlig fokusram. Kontrollera också att tabbordningen är logisk.
  • Säkerställ att färgerna som används har tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Textfärg i normal storlek ska ha ett kontrastvärde på minst 4,5:1 mot bakgrundsfärgen, och färger på knappar och andra grafiska element ska ha ett kontrastvärde på minst 3:1 mot den omkringliggande färgen. Detta mäter du enkelt med hjälp av ett kontrastverktyg, exempelvis Colour Contrast Analyzer, som finns att installera gratis.
  • Säkerställ att tjänsten fungerar med skärmläsare. Skärmläsaren NVDA är helt gratis att ladda ner, och om du installerar och startar läsaren kan du enkelt kontrollera att allt innehåll läses upp på ett tydligt sätt, på rätt språk och i en logisk ordning. Var särskilt uppmärksam på att knappar och andra kontroller har namn, så att det är enkelt att förstå vad de används till.

Ovanstående punkter ger dig en fingervisning om hur det är ställt med tillgängligheten i din tjänst.

För en djupare analys och förslag på åtgärder kan du kontakta oss på Milou.

Vi kan tillgänglighet!

Vi hjälper dig med allt som har med tillgänglighetsanpassning att göra. Kontakta oss så hittar vi en lösning som funkar för just dig.

hello@milou.se