Alla case

Ett moln för Europa

Att ta första stora kampanjen nationellt behöver strategi och innehåll. Vi skapade en första kampanj för att sätta varumärket på kartan.

  • Kommunikation
  • Koncept
  • Strategi
Kampanj material för City Network

Strategi, Content och Annonsering

Vi hjälpte City Network att utveckla deras första nationella varumärkeskampanj, där vi främjade varumärkeserbjudandet och framträdande tjänster. Kampanjens huvudbudskap tog sitt avstamp i varumärketshistori aoch syftade till att betona teknisk innovation och ingenjörskap som båda är starka signum för svensk design.

Milou var ansvarig för strategin, konceptet och produktionen. Kampanjen presenterades i nationella tryckmedier, banners, nativeannonsering, e-post och sociala medier.

Kampanj material för City Network
Kampanj material för City Network
Kampanj material för City Network
Kampanj material för City Network

Relaterade case