Integritetspolicy

Milous integritetspolicy

Milou värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att alltid hålla en hög nivå av datasäkerhet. Vår integritetspolicy beskriver varför vi inhämtar information om dig, vilken typ av information som inhämtas, hur informationen behandlas och hur dina rättigheter ser ut.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Milou Communication AB (org.nr: 556645 – 1463) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter inhämtas och när?

När du kontaktar Milou eller någon av våra anställda via telefon, e-post eller kontakt-formulär samlar vi in personuppgifter. Exempel på dessa personuppgifter kan vara namn, telefonnummer samt e-postadress.

Registrering kan även ske, efter samtycke, vid specifika utskick där det krävs vissa personuppgifter för att tillgodose den enskildes behov av information.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning eller så länge som det krävs enligt andra lagar och författningar.

Vem tar del av personuppgifterna?

Milou kommer inte att sälja vidare några personuppgifter. Personuppgifter kan dock komma att delas med betrodda tredje parter, detta affärsförhållande kommer då att omfattas av separata avtal som reglerar detta partnerskap.

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskydds­förordningen och annan relevant lagstiftning.

Detta innebär att du har rätt att:

  • När som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Vi upphör då med behandlingen av dina personuppgifter.
  • Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter.
  • Begära att vi rättar och kompletterar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
  • Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för eller då du inte längre samtycker till behandlingen.
  • Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
  • Göra invändningar mot behandling för direkt marknadsföring.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, skicka in ett klagomål till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Säkerhet

Milou vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst och olämplig användning av personuppgifter. Åtgärderna vidtas i syfte att säkerställa din personliga integritet och utförs i enlighet med Milou interna rutiner.

Kontakt

Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta: hello@milou.se

Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för GDPR. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.

 

Hör av dig!

Vi snackar både gärna och länge om hur vi på bästa sätt kan hjälpa eller samarbeta med dig.

hello@milou.se