Alla case

Välfärdsguiden

Milou levererade ett digitalt verktyg för Samordningsförbundet Centrala Östergötland / SCÖ som ökade tillgängligheten av Välfärdsguiden vid navigation och användning.

 • Design
 • Kommunikation
 • Tillgänglighet
 • Utveckling
Foton av digitala versionen av välfärdsguiden på mobiltelefoner.

UI/UX, Grafisk Design och Testning

Välfärdsguiden är ett projekt som leds av Samordningsförbundet Centrala Östergötland och syftar till att bygga ett digitalt verktyg som hjälper individer att navigera genom välfärdssystemet och främja självständighet och självförsörjning.

Visionen för ”Välfärdsguiden” är att erbjuda vägledning för personer som är vilse i systemet genom en användbar plattform med en skräddarsydd röst, som hjälper dem att känna sig stärkta att förändra sina liv.

Det nuvarande välfärdssystemets struktur är komplex, och information om den tillgängliga hjälpen är utspridd över många olika organisationers webbplatser. Detta gör det svårt för mig som medborgare att förstå hur jag kan få de tjänster jag behöver och har rätt till. Välfärdsguiden kommer att vara en centraliserad, inkluderande och tillgänglig plattform för omfattande information om välfärdssystemet.

För att säkerställa att vi utvecklade en lösning skräddarsydd för den komplexa målgruppen har vi framgångsrikt arbetat med användartestning för att identifiera var vi kan göra förbättringar, och för att säkerställa att vi har inkluderat det som verkligen betyder något för användarna.

Genom att göra användartestningen i ett tidigt skede ger det oss fördelar som:

 • Att kontrollera om prototypen uppfyller användarnas förväntningar.
 • Möjliggör för oss att se hur framgångsrika användarna är med sina uppgifter.
 • Identifiera elementen i prototypen som användare kan stöta på problem med.

Uppdraget inkluderade:

 • ID/UX
 • Användartester
 • Art Direction
 • Design
 • Utveckling
 • Test
 • Tillgänglighet
 • Agile projektledning
Grafiskt koncept för välfärdsguiden.
Foton av digitala versionen av välfärdsguiden på mobiltelefoner
Välfärdsguidens hemsida.
Välfärdsguidens webbplats.

Relaterade case

Hör av dig!

Vi på Milou hjälper gärna till och tar din kommunikation till nästa nivå. Skicka ett mail till oss idag, så hittar vi en lösning för din verksamhet.

hello@milou.se