Alla case

Business Blekinge

Milou fick i detta leverera ett helhetskoncept med alla våra delar i Business Blekinges varumärke.

  • Design
  • Kommunikation
  • Utveckling
  • Varumärke
Business blekinge varumärke

Varumärke, Grafisk Profil och Utveckling

Blekinges region råd ville att Milou skulle hjälpa till att få uppmärksamhet från internationella företag och investerare. Detta för att Blekinge ska vara på radarn när nästa investering kommer. Ett väldigt spännande uppdrag! Milou är startat i Blekinge så att hjälpa regionen att nå ut internationellt för att tillgängliggöra flera möjligheter och få investerare att förstå möjligheten för investering i Bleking är väldigt inspirerande.

I konceptfasen av arbetet förstod vi snabbt att film produktion är det primära verktyget för att paketera kommunikationen. Vi fyllde filmerna med olika case, referenser och verkligen visade vilka fantastiska företag som kommer från regionen. Alla referenser hade en mening för projektet. De kunde vara nätverk, tillgång till marknader, fysiska tillgångar, talanger eller innovativa lösningar. Formatet på filmerna var intervjuer men personer från de olika referens företagen som fick berätta sitt ”varför” när dom startade bolag i Blekinge.

För att kunna placera filmerna och djupare beskriva historierna så utvecklade vi en hemsida där all information fanns tillgänglig för de som vill starta företag i regionen. Vi gjorde även en broschyr som används vid konferenser och föreläsningar. Den var designad och skriven för att komplettera hemsida, filmer och fysiskt material. Allt detta är idag essentiellt för Business Blekinges kommunikation

Projektet omfattade; konceptutveckling, grafisk design, film produktion, post produktion, UI design, frontend, webbutveckling och copywriting.

Business blekinge varumärke
Business blekinge varumärke
Business blekinge varumärke

Relaterade case

Hör av dig!

Vi på Milou hjälper gärna till och tar din kommunikation till nästa nivå. Skicka ett mail till oss idag, så hittar vi en lösning för din verksamhet.

hello@milou.se