Alla nyheter

Region Gotland väljer Milou

Efter att under hösten genomfört en upphandling med hela 24 byråer delaktiga, valde Region Gotland till sist Milou som fullserviceleverantör av kommunikationstjänster på strategisk, taktisk, konceptuell och operativ nivå. Avtalet med Region Gotland kan löpa i totalt fyra år och startade i december 2023.

  • Kommunikation
  • Strategi

Om Region Gotland

Region Gotland har 6700 anställda som inom sex förvaltningar och ett antal bolag jobbar för öns 61000 invånare, företagare och nästan en miljon besökare – allt med visionen ”Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet” som ledstjärna.

Om Milous uppdrag för Region Gotland

Det är ett i allmänhet omfattande uppdrag men det är också speciellt då man på Gotland lagt samman de ansvar som annars är fördelade mellan kommun och regionförbund. En och samma stora organisation har alltså ansvar för exempelvis skola, avfallshantering, sjukvård, bygglov och regional utveckling. Det gör uppdraget unikt och spännande.

Kommunikationsansvaret för Region Gotland omfattar ett antal huvudområden som kommer att hållas ihop av ett definierat kundteam:

  • Strategi, rådgivning och analys
  • Idé och koncept
  • Grafisk produktion
  • Textproduktion
  • Rörlig media och ljudproduktion
  • Digital produktion och utveckling
  • Redaktörskap
  • Projekt- och produktionsledning

Publicerat 2023-11-21