Alla case

Varumärke och kommunikation för Miljödata

Miljödata, ett varumärke med 30 år i branschen, kontaktade Milou med uppdraget ”Ta vårt varumärke, kommunikation och digitala närvaro in i 2020-talet. Men gör det med hänsyn tagen till en lång historia och tradition”.

  • Kommunikation
  • Koncept
  • Strategi
  • Varumärke
Varumärkesbok för Miljödata

Strategi, Grafisk Profil och Copywriting

Syftet med projektet var att ta ett helhetsgrepp om verksamhetens kommunikation och marknadsföring. Vi skulle bygga ett produktcentrerat varumärke och en kommunikationsplan för produkterna likväl Miljödata. Målet i slutändan var förtydliga och förstärka varumärkena och öka kännedom samt försäljning. Strategin som byggdes utgick från den långa historien för att bygga framtiden! Vi grävde ner oss i vart varumärket, verksamheten och strategierna för att bygga en solid grund inför projektet.

Lösningen börjar i att bygga vision, mission och position. Vart ska dom, varför finns dom och vart befinner de sig gentemot konkurrenter. Detta skapar en personlighet för miljödata som våra grafiska designers kan ha när de byggde den grafiska profilen med logotyp, symboler, färger och typografi. Ambitionen var inte att bygga en trendig grafisk profil och varumärke. Vi ville bygga tidlöst som lätt kunde genomsyra all kommunikation.

Uppdraget inkluderade:

  • Strategi
  • Koncept
  • Varumärkesprofil
  • Design
  • Copywriting
Varumärkesbok för Miljödata
Varumärkesprofilen för Miljödata

Relaterade case

Hör av dig!

Vi på Milou hjälper gärna till och tar din kommunikation till nästa nivå. Skicka ett mail till oss idag, så hittar vi en lösning för din verksamhet.

hello@milou.se